Initiale by Teosi Nederland BV| Stephensonweg 2| 3223LW| Hellevoetsluis | Nederland | Kickersbloem 1 | 2022
Teosi Nederland BV
0181 324580 info@initiale.nl
Over Initiale
Geschiedenis, Initiale is opgericht in 2005 en hield zich vanaf dat moment uitsluitend bezig met led verlichting. De gedachte achter Initiale was het reduceren van onderhoud- en energiekosten. Lage vermogens, lange levensduur en hoge lichtopbrengsten waren en zijn zeer motiverende gegevens op de weg naar naar duurzame verlichting. Sinds 2011 is Initiale onderdeel van Teosi Nederland BV die op haar beurt een samen- werkingsverband heeft met Teosi International Group Co.,Ltd.. De investering in relaties en de overdracht van kennis heeft er toe geleid dat Initiale een stabiel en gezond bedrijf is. Handelend onder de merknaam Initiale met een eigen visie op licht. Met deze visie hebben wij ons in de afgelopen jaren kunnen specialiseren in verlichtingsarmaturen voor de professionele markt. Toekomst, Innovatief, betrouwbaar en met een no-nonsense filosofie, volgen wij de ontwikkelingen binnen ons vakgebied op de voet en kunnen hier snel op anticiperen. Gideon Bergmans Productontwerp is verantwoordelijk voor het 100% Nederlandse ontwerp van ons Bjarte armatuur. Dit is de aanloop voor het continu verbeteren van installatiesnelheid, materialen en productvriendelijkheid. Wij streven ernaar om deze armaturen te laten voldoen aan het PKVW keurmerk. Ons doel is om de verwachting van de klant te overtreffen. Kwaliteit, Onze organisatie is betrouwbaar en duurzaam gestructureerd. Klanten moeten er op kunnen vertrouwen dat Initiale verlichting altijd voorzien is van de nieuwstetechniek en voldoet aan de strengste eisen. Om aan de regelgeving te voldoen stellen wij hoge eisen aan onze toeleveranciers en producenten. Om alle productie en assemblage processen goed te laten verlopen is een door ons aangestelde Quality- Controller fulltime bezig alle handelingen te volgen. Onze langdurige samenwerkingsverbanden zorgen voor continuïteit en handhaving van kwaliteit. Nieuwe ontwikkelingen of verbeteringen kunnen snel worden opgenomen en doorgevoerd worden in het productieproces. Mens & Milieu, Voldoende licht in de juiste balans geeft een veilig en aangename lichtbeleving. Mooi licht met lage onderhoud- en energiekosten is een goede investering op korte en lange termijn. Kunststoffen met goede eigenschappen; slagvast, waterdicht, UV-bestendig, vlamdovend en goed recyclebaar. Productverpakkingen zijn allemaal naturel met minimale opdruk zonder kleur en herbruikbaar. Onze maatschappelijke betrokkenheid uit zich ook met de invulling van vacatures, wij geven mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt waar mogelijk graag een kans. In samenwerking hebben wij projecten gedaan waarbij jongeren die moeilijk aan een baan komen ervaring kunnen opdoen tijdens de werkzaamheden. Huisvesting, Ons besluit om niet te verhuizen maar op het bestaande terrein uit te breiden, gaat na ruim 4 jaar de nieuwbouw van start. Medio 2021 moet zowel de nieuwbouw als renovatie van het bestaande pand gereed zijn. Als duurzaam ondernemer zullen wij in samenwerking met de gemeente Hellevoetsluis ons deel van het bedrijventerrein “Kickersbloem 1” zo groen mogelijk inrichten. Een groene omheining, een daktuin van circa 200m2 en veel ruimte om regenwater natuurlijk af te voeren. Het kantoor en opslag worden voorzien van de nieuwste energiebesparende oplossingen. Kortom, Wij zullen blijven investeren in menskracht, natuur, expertise en innovatie.