INITIALE led products
 Initiale by Teosi Nederland BV 2018
Initiale by Teosi Nederland Stephensonweg 2 3225LW Hellevoetsluis T. +31 (0) 181324580

Initiale. Zorgeloos licht

Verzamelen en gebruiken bedrijfsgegevens van klanten, leveranciers en andere opdrachtgevers. Graag maken wij u er op attent dat wij de bedrijfsgegevens die u ons verstrekt zullen verzamelen en gebruiken omdat dit noodzakelijk is om een eventuele overeenkomst met u te sluiten en uit te voeren. Dat geldt zowel voor onze (potentiele) klanten als voor partijen bij wie wij zaken en/of diensten inkopen. Bent u een (potentiele) klant van ons, dan gebruiken wij uw gegevens om een offerte te kunnen maken en toe te sturen, te kunnen bepalen aan welke specificaties of wensen een bepaalde zaak dient te voldoen, zaken kunnen te kunnen leveren of werkzaamheden voor u te kunnen verrichten, te kunnen factureren en met u vlot en efficiënt te kunnen communiceren over de uitvoeringsaspecten van de overeenkomst. Bent u een (potentiele) leverancier of andere opdrachtnemer dan zijn uw bedrijfsgegevens eveneens noodzakelijk voor de sluiting en uitvoering van de overeenkomst. Bij inkoop is dat nodig om u te kunnen laten weten aan welke specificaties of wensen een bepaalde zaak of dienst, dient te voldoen, een offerte aanvraag te kunnen toesturen of een bestelling te kunnen plaatsen, uw facturen te kunnen betalen en vlot en efficiënt met u te kunnen communiceren. U bent niet verplicht uw bedrijfsgegevens te verstrekken. Als u ons geen of onvoldoende bedrijfsgegevens verstrekt, dan is het echter wel mogelijk dat wij aan de hiervoor genoemde werkzaamheden geen uitvoering kunnen geven.   Doorgifte aan derden In verband met de uitvoering van een eventuele overeenkomst, kan het voorkomen dat wij bedrijfsgegevens moeten verstrekken aan partijen die onderdelen, materialen, producten en/of diensten aan ons leveren of in onze opdracht werkzaamheden uitvoeren. Verder maken wij gebruik van een externe cloud voor de backup van onze gehele bedrijfsadministratie. Uw bedrijfsgegevens worden om die reden aan onze provider van cloud verstrekt. Verder maken wij gebruik van Microsoft Office en de bijbehorende opslagmogelijkheden voor emails en andere bestanden.   Bewaarperiode bedrijfsgegevens, indien u een offerte bij ons heeft opgevraagd maar dit is geen opdracht geworden, zullen uw bedrijfsgegevens uiterlijk een jaar na ons laatste contact worden verwijderd. Ook indien wij een offerte van u hebben ontvangen, maar wij geen klant van u zijn geworden, zullen uw bedrijfsgegevens uiterlijk een jaar na ons laatste contact worden verwijderd. Bent u wel klant bij ons (geworden), dan worden uw bedrijfsgegevens bewaart voor vervolg of herhaal opdrachten. Indien u wenst dat deze gegevens gewist worden, dient u dit per e-mail kenbaar te maken. Wij verliezen alle inzicht op producties, kunnen geen herhaal opdrachten maken, zodra wij uw bedrijfsgegevens wissen.   Uw rechten, u heeft het recht om ons te vragen om uw eigen bedrijfsgegevens te mogen inzien. Als daartoe aanleiding bestaat, kunt u ons ook verzoeken om aanvulling van uw bedrijfsgegevens of om het wijzigen van onjuistheden. Daarnaast heeft u het recht om te vragen om uw bedrijfsgegevens te wissen. Ook kunt u bezwaar maken tegen het verzamelen en gebruiken van uw gegevens. Om uw rechten te kunnen uitoefenen kunt u per email contact opnemen. Voor vragen of meer informatie over het verzamelen en gebruiken van bedrijfsgegevens kunt u telefonisch contact met ons opnemen.
Privacyverklaring klant- en leveranciersadministratie
INITIALE led products
 Initiale by Teosi Nederland BV 2018
Geschiedenis Initiale is opgericht in 2005 en hield zich vanaf dat moment uitsluitend bezig met led verlichting. De gedachte achter Initiale was het reduceren van onderhoud- en energiekosten. Lage vermogens, lange levensduur en hoge lichtopbrengsten waren en zijn zeer motiverende gegevens op de weg naar weg naar duurzame verlichting. Sinds 2011 is Initiale onderdeel van Teosi Nederland BV die op haar beurt een samenwerkingsverband heeft met Teosi International Group Co.,Ltd.. De investering in relaties en de overdracht van kennis heeft er toe geleid dat Initiale een stabiel en gezond bedrijf is. Handelend onder de merknaam Initiale met een eigen visie op licht. Met deze visie hebben wij ons in de afgelopen jaren kunnen specialiseren in verlichtingsarmaturen voor de professionele markt. Toekomst Innovatief, betrouwbaar en met een no-nonsense filosofie, volgen wij de ontwikkelingen binnen ons vakgebied op de voet en kunnen hier snel op anticiperen. Gideon Bergmans Productontwerp is verantwoordelijk voor het 100% Nederlandse ontwerp van ons Bjarte armatuur. Dit is de aanloop voor het continu verbeteren van installatiesnelheid, materialen en productvriendelijkheid. Wij streven ernaar om deze armaturen te laten voldoen aan het PKVW keurmerk. Ons doel is om de verwachting van de klant te overtreffen. Kwaliteit Onze organisatie is betrouwbaar en duurzaam gestructureerd. Klanten moeten er op kunnen vertrouwen dat Initiale verlichting altijd voorzien is van de nieuwste techniek en voldoet aan de strengste eisen. Om aan de regelgeving te voldoen stellen wij hoge eisen aan onze toeleveranciers en producenten. Om alle productie en assemblage processen goed te laten verlopen is een door ons aangestelde Quality Controller fulltime bezig alle handelingen te volgen. Onze langdurige samenwerkingsverbanden zorgen voor continuïteit en handhaving van kwaliteit. Nieuwe ontwikkelingen of verbeteringen kunnen snel worden opgenomen en doorgevoerd worden in het productieproces. Mens & Milieu Voldoende licht in de juiste balans geeft een veilig en aangename lichtbeleving. Mooi licht met lage onderhoud- en energiekosten is een goede investering op korte en lange termijn. Kunststoffen met goede eigenschappen; slagvast, waterdicht, UV-bestendig, vlamdovend en goed recyclebaar. Productverpakkingen zijn allemaal naturel met minimale opdruk zonder kleur en herbruikbaar. Onze maatschappelijke betrokkenheid uit zich ook met de invulling van vacatures, wij geven mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt waar mogelijk graag een kans. In samenwerking hebben wij projecten gedaan waarbij jongeren die moeilijk aan een baan komen ervaring kunnen opdoen tijdens de werkzaamheden. Huisvesting Als duurzaam ondernemer voelen wij ons verplicht het maximale te halen uit minimale energiekosten. Initiale werkt zolang haar bestaan met energiezuinige led verlichting, naast de besparing hebben wij een zeer prettige werksfeer weten te creëren. Om ons 225m2 grote kantoorpand te verlichten verbruiken wij 0.87kw/h bij volle bezetting. Bij conventionele verlichting zouden wij 1.94kw/h nodig hebben, op jaarbasis brengt dit een vermindering van 2407.5kw/h energie. Niet continu bezette ruimtes zoals de toiletgroepen zijn voorzien van dynamische detectiesensoren om zo de besparing te maximaliseren. Ons afval proberen wij waar we kunnen te minimaliseren en wordt op verantwoorde wijze gescheiden en afgevoerd. Tevens zijn wij inzamelpunt van WeCycle. Kortom wij zullen blijven investeren in expertise, innovatie , en menskracht.

Initiale. Zorgeloos licht